Záručné podmienky

 
 
 

0910 170 035

 
 

U nás hodinky aj s darčekom!

 
 
 
 
 
Hodinky > Záručné podmienky
 

Záruka - Inhodinky.sk

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (blok z pokladne resp. faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.